Revize hromosvodu

 

Lhůty na pravidelné revize zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodu).

 

Druh objektu ČSN 33 2000-3 Lhůty

Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru,

Objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

BE2, BE3, CA2 2 roky
Ostatní vše kromě BE2, BE3, CA2 5 roků