Revizní lhůty

Lhůty revizí a kontrol elektrických zařízení, nářadí a spotřebičů stanovují ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500, ČSN 33 1600ed2:

   

Revizní a kontrolní činnost vede nejenom k předcházení úrazů elektrickým proudem, ale i k odhalení skrytého špatného technického stavu el. zařízení a při včasném odstranění závady lze předejít zbytečným škodám na majetku a zdraví osob.