Elektro instalace

 

Lhůty pravidelných revizí elektroinstalace dle ČSN 33 15 00 

DRUH PROSTŘEDÍ Revizní lhůty (roky) Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3,ČSN 332000-5-51
základní 5 AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní
normální 5

AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní

studené 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
horké 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
vlhké 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
mokré 1 AD2 až AD8,AF4
se zvýšenou korozní agresivitou 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
s extrémní korozní agresivitou 1 AD2 až AD8,AF4
prašné s prachem nehořlavým 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
s otřesy 2 AG2,AG3,BE2,BE3
s biologickými škůdci 3 AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
pasivní s nebezpečím požáru 2 AG2,AG3,BE2,BE3
pasivní s nebezpečím výbuchu 2

AG2,AG3,BE2,BE3 - nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu - tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu

venkovní 4 AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace
pod přístřeškem 4 AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace

 

 DRUH PROSTORU DLE RIZIKA OHROŽENÍ OSOB

DRUH PROSTORU DLE RIZIKA OHROŽENÍ OSOB Revizní lhůty (roky) Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3,ČSN 332000-5-51
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.) 2 BD3,BD4
zděné obytné a kancelářské budovy 5 BD1-nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení 3 BD4,BA2
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3 2 CA2- nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu
pojízdné a převozné prostředky 1  
prozatímní zařízení staveniště 0,5