Odborná způsobilost v elektrotechnice a elektrotechnická normalizace: 

 • Vyhl 50/78 Sb. Odborná způsobilost v elektrotechnice
 • Vyhl 100/95 Sb. Určená technická zařízení, Příloha č.4 – Elektrotechnická kvalifikace při činnostech na určených technických zařízeních
 • Zákon č.22/97 Sb. Technické požadavky na výrobky
 • CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) Komise TNK 22 – Elektrotechnické předpisy

 

 • ČSN EN 50122-1ed2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
 • ČSN 33 2000-4-41ed2 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 2000
 • ČSN 33 2000-5-54ed2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče. 1996
 • ČSN 33 2000-3 Vnější vlivy
 • ČSN 3410 90 Zásady pro prozatímní elektrická zařízení
 • ČSN 34 1610 Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách. 1963
 • ČSN EN 50160 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě. 1994
 • ČSN 33 2000 –6 Elektrické instalace nízkého napětí – část 6: Revize
 • ČSN 33 16 00ed2 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání
 • ČSN EN 60909-0 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách – Část 0: Výpočet proudů. 2002
 • ČSN 33 2000-4-43ed 2 Ochrana proti nadproudům
 • ČSN 33 2000-4-473  opatření k ochraně proti nadproudům          
 • 33 2000-4-473  Opatření k ochraně proti nadproudům
 • ČSN  33 2000-5-52333 2000-5-523ed2 Dovolené proudy
 • ČSN 37 6605 Připojování elektrických zařízení celostátních drah na elektrický rozvod. 1986
 • ČSN EN 50163ed2 Drážní zařízení – Napájecí napětí trakčních soustav. 1998
 • ČSN 34 1500ed2 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení.
 • ČSN EN 50122-1 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování. 2000
 • ČSN 03 8371 Protikorozní ochrana v zemi uložených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly. 1978
 • ČSN 34 2040 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz. 1968
 • ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN. 1993
 • ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem; část 1.: Obecné zásady.
 • ČSN EN 62305-2 Ochrana před bleskem; část 2: Škody způsobené bleskem. 2006
 • ČSN EN 62305-3 Ochrana před bleskem; část 3: Fyzikální škody na objektech a ohrožení života.
 • ČSN EN 62305-4 Ochrana před bleskem; část 4: Elektrické a elektronické systémy uvnitř objektů.

 

Podnikové normy Energetiky (REAS)

 • PNE 33 3430-0ed4 Výpočetní hodnocení zpětných vlivů odběratelů distribučních soustav. REAS ČR 15. 5. 1998
 • PNE 33 3430-1 Parametry kvality elektrické energie. Část: Harmonické. REAS ČR 1. 4. 1999
 • PNE 33 0000-5 2 vydání- Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu T1(třídy požadavků B) v el.instalacích odběrných zařízení