Revize hromosvodu

Provádíme výchozí i pravidelné revize hromosvodů dle požadavku zákazníka, příslušných nařízení a norem ČSN.

  • Revize hromosvodů, včetně projektové dokumentace
  • Montáž nových hromosvodů
  • Montáž bezúdržbových hromosvodů (měď, hliník)
  • Opravy a rekonstrukce starých hromosvodových soustav
  • Uzemňovací soustavy včetně výkopových prací
  • Návrhy a cenové kalkulace ZDARMA! 

Postup provedení revize:

  1. Kontrola potřebné dokumentace
  2. Prohlídka: porovnání dokumentace se skutečným provedením, vhodnosti jednotlivých komponentů s ohledem na prostředí, správné instalace zařízení dle montážního návodu, kontrola jištění, dimenzování kabelů, zakončení kabelů a vodičů, utažení spojů, předepsaného krytí...
  3. Měření: měří se izolační stavy, odpor uzemnění, spojitost ochraných vodičů, napětí na přívodu, impedance, sled fází, vypínací proud a čas proudových chráničů apod.
  4. Vypracování revizní zprávy: zpracování poznámek z prohlídky a naměřených hodnot, zhodnocení stavu instalace, vyjmenování závad a neshod případně doporučení, uvedení výsledku revize. Vše zpracováno do protokolu v tištěné podobě.

 

Pravidelné provádění revizí v předepsaných lhůtách (obvykle 3-5 let) Vám dává jistotu funkčnosti soustavy. Nerevidovaný objekt sice může mít hromosvod funkční, ale je zde komplikace v případě zásahu chráněného objektu atmosférickým přepětím a plněním například škodné události u pojišťovacího ústavu. Stane-li se při zásahu bleskem pojistná událost, bude likvidátor pojišťovny hledat především platnou revizní zprávu, ve které si přečte stav hromosvodu před zásahem bleskem. Pokud však nebudete mít platnou revizi, tak se můžete rozloučit s plněním pojistky a vidina peněz se nenávratně rozplyne.

 

V případě vašeho zájmu o další informace z této oblasti nás prosím kontaktujte zde.